WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


Bu web sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE' de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE' ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.


KULLANIM KOŞULLARI

Bu SİTE' de sunulan hizmetler Eray AKTOKLUK (www.erayaktoklukdersler.com olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE' nin yasal sahibi Eray AKTOKLUK’ un yasal temsilcisi Ömür AKTOKLUK (annesi) olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi bu kişilere aittir.

İşbu kullanım koşullarını Eray AKTOKLUK gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE' de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE' ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, www.erayaktoklukdersler.com tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

Eray AKTOKLUK, bu SİTE' de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.


SÖZLEŞME TANIMLARI

SİTE: Eray AKTOKLUK tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (online) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

ÜYE: www.erayaktoklukdersler.com' dan içerik izlemek üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, www.erayaktoklukdersler.com tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır.

Bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile SİTE' deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi SİTE' deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir.

"Üye adı" üyeye özeldir ve aynı "Üye adı" iki farklı ÜYE' ye verilmez.

KULLANICI: www.erayaktoklukdersler.com web sitesini ücretli veya ücretsiz içeriklerden faydalanmak için ziyaret eden kişidir.

LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK: SİTE' de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü yasal bilgi, dosya, resim, video, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ücretli, ücretsiz ve kişiye özel nitelikteki içeriklerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle www.erayaktoklukdersler.com arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE' nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.


HİZMETLERİN KAPSAMI

Eray AKTOKLUK’ un SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

Eray AKTOKLUK’ un SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; www.erayaktoklukdersler.com ‘a ait ve üye hizmetine sunulan içeriklerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, "yani sözleşmenin içerik üreticisine yüklediği; içeriğe erişilebilir olması" borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede kullanıcının hizmetine ayıpsız olarak sunulmasıdır.

Eray AKTOKLUK, SİTE üzerinden sunacağı içeriklerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, içeriklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE' de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için www.erayaktoklukdersler.com tarafından belirlenecek ve SİTE' nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. www.erayaktoklukdersler.com, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE' de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.


GENEL HÜKÜMLER

SİTE üzerinden, www.erayaktoklukdersler.com 'un kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir.

Bu linkler KULLANICI' lara ve ÜYE' lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır.

SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında www.erayaktoklukdersler.com' un herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI' ların ve ÜYE' lerin kendi sorumluluğundadır. www.erayaktoklukdersler.com bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, www.erayaktoklukdersler.com'un uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir, kısıtlayabilir.

www.erayaktoklukdersler.com, SİTE' de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE 'ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE' de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE' de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve www.erayaktoklukdersler.com' nun SİTE' de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

KULLANICI ve ÜYE, SİTE' deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE' nin garanti vermediğini kabul etmektedir.

Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI' nın ve ÜYE' nin sorumluluğundadır.

Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE' nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan www.erayaktoklukdersler.com sorumlu değildir.

www.erayaktoklukdersler.com, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve SİTE' yi kullanma koşulları ile SİTE' de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE' yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE' de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler.

SİTE' nin kullanımı ya da SİTE' ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

www.erayaktoklukdersler.com, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

SİTE dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı www.erayaktoklukdersler.com 'un, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, çalışanlarının ve yöneticilerinin ve yasal sahibinin sorumluluğu bulunmamaktadır.

Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. www.erayaktoklukdersler.com üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

SİTE' yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI' ların ve ÜYE' lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir.

Her KULLANICI ve her ÜYE, www.erayaktoklukdersler.com ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder.

KULLANICI ve ÜYE' lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı www.erayaktoklukdersler.com' un doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

Bu SİTE' de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE' nin sunumu www.erayaktoklukdersler.com' un ya da www.erayaktoklukdersler.com' un izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir.

İşbu SİTE' deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır.

KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla www.erayaktoklukdersler.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, www.erayaktoklukdersler.com hizmetlerini, bilgilerini ve www.erayaktoklukdersler.com' un telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının www.erayaktoklukdersler.com' un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir.

Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve www.erayaktoklukdersler.com'un yazılı izni ile mümkündür.

www.erayaktoklukdersler.com , SİTE üzerinden KULLANICI' lar ve ÜYE' ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

www.erayaktoklukdersler.com aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE' nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE' nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

KULLANICI' lara ve ÜYE' lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak www.erayaktoklukdersler.com için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya www.erayaktoklukdersler.com' un işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI' ların ve ÜYE' lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde www.erayaktoklukdersler.com tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde www.erayaktoklukdersler.com; hizmetlerini, bilgilerini, telif haklarına tâbi çalışmalarını, ticari markalarını, ticari görünümünü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.


GİZLİLİK ve GÜVENLİK

www.erayaktoklukdersler.com olarak bize olan güveninizin değerini biliyoruz; bu nedenle kişisel bilgilerinizi yetkisiz kişilerin erişiminden korumak için en üst düzeyde özen göstermekte ve en yüksek güvenlik standartlarını kullanmaktayız.

Bir içeriği incelerken veya sunduğumuz diğer hizmetler çerçevesinde verdiğiniz kişisel bilgiler teknik güvenlik sistemleri ve ek yetkilendirme işlemleri ile korunur. Bu durum, bilgilerinizin hem aktarımı hem de sunucularımız üzerinde kayıt edilmesi esnasında geçerlidir. Veri güvenliği mevzuatımız, yasalara uygundur. 

Web sitemiz üzerinde farklı noktalarda isim, adres, e-posta adresi, vb. kişisel bilgilerinizi topluyor ve bunları işliyoruz. Aşağıda bize verdiğiniz bilgilerle ne işlemler yapıldığına dair detaylı bilgileri bulabilirsiniz. 


VERİ TOPLAMA

www.erayaktoklukdersler.com ‘a üye olurken veya alışveriş yaparken kullandığınız kişisel bilgileriniz hiçbir şekilde satılmamakta veya başka kurum ve kuruluşlarla kesinlikle paylaşılmamaktadır.

Kişisel bilgilerinizi, eğitim amaçlı kullanımın yerine getirilmesi, üye girişi için kayıt işlemi, haber e-bültenimiz ile iletişim ve hizmet taleplerinizin işleme alınması amaçları için kullanmaktayız. Ayrıca size sunduğumuz hizmeti sürekli daha iyi hale getirebilmek için kişisel bilgi özelliği taşımayan başka veriler de kaydediyoruz.

Sunucu günlüğü dosyalarımızda tarayıcınızın otomatik olarak bize aktardığı bilgileri de saklıyoruz. Bunlar: • tarayıcı türü/sürümü • kullanılan işletim sistemi • referrer URL (ziyaret edilen bir önceki sayfa) • erişimi yapan bilgisayara ait hostname (IP adresi) • sunucu sorgusunun saati Bu veriler kişiyle ilişkilendirilerek saklanmaz. Aynı zamanda bu veriler başka veri kaynaklarıyla da birleştirilmez. IP adresiniz ziyaretinizin ardından hemen silinir.


İÇERİKLER ve HİZMET TALEPLERİNDE BİLGİLERİNİZİN KULLANILMASI

Sitemize üye olurken vermiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin gizliliği bizler için her şeyden daha önemlidir. Ücret karşılığında sunulan içeriklerden faydalanmak için kullandığınız kişisel bilgiler (teslimat/fatura adresleri, telefon numaraları, vs.) başka kurum ve kuruluşlarla kesinlikle paylaşılmayacaktır.

Hızlı ve kolay bir şekilde içeriklere ulaşabilmeniz, değerli zamanınızı aynı bilgileri tekrar tekrar girmek zorunda kalarak harcamamanız düşünülerek bir takım bilgiler sizin onayınız doğrultusunda, size ait üyelik hesabınızda saklanmaktadır. Bu bilgiler sadece vermiş ilgilendiğiniz içeriklerle ilgili haberlerin size daha hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak için kullanılacaktır.

İnternet sitemiz üzerinde kişisel bilgilerinizi girmenizin gerekli olduğu durumlarda sizden hangi bilgileri bizimle paylaşmak istediğinizi kontrol etmenizi rica ederiz. Doldurulması zorunlu alan olarak belirtilen alanlar talebinize almak ve işleme almak için ihtiyaç duyduğumuz minimum kriterlerdir. Ayrıca toplanan bilgiler isteğe bağlı toplanır ve sunduğumuz hizmetleri en iyi hale getirmek ve bazı durumlarda istatistiksel amaçlar için kullanılmaktadır.


SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

www.erayaktoklukdersler.com, SİTE' ye erişilmesi, SİTE' nin ya da SİTE' deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

www.erayaktoklukdersler.com, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE' ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE' nin kullanılması ile www.erayaktoklukdersler.com' un, kullanımı/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer tüm masraflar da dâhil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.


BİLGİLERİNİZİN KAMPANYA DUYURUSU ve E-HABER İÇİN KULLANILMASI

Üye ve kullanıcılarımıza ait bilgileri yasal hükümlere uygun şekilde kendi kampanya, promosyon duyurularımızı bildirmek amacıyla kullanıyoruz. Bu hususta özellikle de sunduğumuz içerik ve hizmetlerin ihtiyaçlarınıza yönelik olmasına önem veriyoruz.

Bilgilerin kendi kampanya ve promosyonlarımızı duyurma amaçlı kullanılması bazen posta yoluyla da tanıtım malzemeleri gönderilmesini içermektedir. Her zaman aşağıda belirtilen adrese kısa bir yazılı bildirim yaparak bilgilerinizin bu şekilde kullanılmasına itiraz edebilirsiniz. 


VERİLERİN İLETİLMESİ

www.erayaktoklukdersler.com, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı; bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermektedir.

Gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin alınmasına karşın, SİTE' ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, www.erayaktoklukdersler.com'un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. 


ÇEREZLER (COOKİE)

Eray AKTOKLUK’a ait olan www.erayaktoklukdersler.com web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir metin dosyasıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir.

www.erayaktoklukdersler.com ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Çerez Politikası www.erayaktoklukdersler.com’nin Gizlilik Politikası’ nın ayrılmaz bir parçasıdır.

www.erayaktoklukdersler.com metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

www.erayaktoklukdersler.com çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. www.erayaktoklukdersler.com  size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir.

www.erayaktoklukdersler.com çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

www.erayaktoklukdersler.com web sitesinde oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” veya “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

www.erayaktoklukdersler.com çerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım parolanızı kaydeden ve web sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesini daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

www.erayaktoklukdersler.com web sitesine nereden bağlandığınız, web sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil olmak üzere; web sitesini nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.

www.erayaktoklukdersler.com web sitesindeki çerezler ilgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için reklam/tanıtım amacıyla kullanılır. Bu şekilde, web sitesini, kullandığınızda size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunmaya çalışır.

Bu sayede platform için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, platformu analiz etmek ve performansı artırıcı çalışmalar içerisinde bulunmak, kullanım kolaylığı sağlamak, işlevselliği artırmak, kişiselleştirme yapmak gibi amaçlar edinir.

www.erayaktoklukdersler.com web sitesi çerezleri ayrıca; arama motorlarını, web sitesi, ve/veya web sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine ve web sitesinin reklam verdiği web sitelerine yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, web sitesinin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz.


TAKİP PİKSELLERİNİN KULLANILMASI

Online olarak sunduğumuz içeriğin ne kadar ilgi çekici olduğuna dair bilgiler bizim için her zaman çok önemlidir ve internet sayfamızı sürekli olarak geliştirmemize yardımcı olmaktadır. Bu nedenle sayfalarımıza “takip pikselleri” olarak adlandırılan küçük grafikler yerleştirmekteyiz.

Bir sayfa açıldığında, takip pikseli internetteki bir sunucudan yüklenir ve kaydedilir. Bu şekilde hangi internet sayfalarının müşterilerimiz tarafından ne sıklıkla ve hangi bölgeden ziyaret edildiğini  ve hangi işlemlerin gerçekleştirildiğini görebilmekteyiz. IP adresiniz ilgili bağlantı üzerindeki kimliğinin belirlenmesini mümkün kılmayacak şekilde, bu konuda yetkili veri güvenliği kurumlarla kararlaştırılmış bir yöntemle, sadece kısaltma olarak saklanır. Bu nedenle ziyaretçinin kimliği anonim kalır. 


ÖDÜLLENDİRME ve ÖDÜLLERİN DAĞITILMASI

erayaktoklukdersler.com eğitimlerin yaygınlaştırılması, kullanıcı ve üyelerin içeriklerden yeterince faydalanmasını amaçlar. Bu amaç kapsamında kullanıcı ve üyelerine teşvik amaçlı ödüller sunmaktadır.

Ödülllendirme puan esaslıdır. Puan sistemi yalnızca siteye üye olarak giriş yapmış kullanıcılar için aktif olacaktır. Giriş yapmayan kullanıcı/üyenin puan sistemi aktif olmayacaktır. Sitede yer alan ücretli içeriklerden faydalanmak ve ürünleri, mini kursları, araçları paylaşmak puan kazanmada temel esastır.

Ödüller her ayın ilk günü kullanıcı puan tablosunda birinci olan/olanlara verilecektir. Verilecek ödül kullanıcı puan tablosuna yazılacaktır. erayaktoklukdersler.com tarafından her ayın ilk günü kullanıcı puan tablosu değerlendirip ödüle hak kazanan kullanıcı/üyelere bilgilendirme, üyelik hesaplarındaki mail adreslerine yapılacaktır. Ödüle hak kazanılabilmesi için puanın sıfırdan büyük olması gerekir.

Ödül kazanmış bir kullanıcı bir daha ödül kazanamaz ve kullanıcı puan tablosunda da görüntülenemez.

www.erayaktoklukdersler.com ödüller ve ödüllendirme sisteminin değiştirilmesi konusundaki hakkını saklı tutmaktadır.


ALIŞVERİŞ ve SİPARİŞLERİN TAKİBİ

erayaktoklukdersler.com kullanıcılarına ve üyelerine uygulamalı hizmet vermeyi amaçlar. Bu kapsamda dökümanların, verilerin ve içeriklerin geliştirilmesi için ticari amaç gütmeden içeriklerin bir kısmı ücretlendirilmiş ve çeşitli araçlar ürünler siparişe açık hale getirilmiştir. erayaktoklukdersler.com bu ücretlendirmede kesinlikle kar amacı gütmemektedir.

erayaktoklukdersler.com üyelerine profesyonel hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Bu hizmet kapsamında siparişlerin takibi amacıyla aktarılacak bilgiler üyelik sırasında belirtilen mail hesabına iletilecektir. Sipariş akıbetini öğrenmek isteyen kullanıcıların (spam klasörü dahil) mail hesaplarını kontrol etmeleri gerekmektedir.

Kullanıcı ve üyeler verilen siparişlerin takibini Hesabım>Siparişlerim sayfasından görüntüleyebilir.

Bu siteden sizlere ulaştırılan ürünlerde görseldeki ürünün aynısını tarafınıza ulaştırmak amaçlanmıştır. Fakat basım kalitesinden kaynaklı küçük farklılıklar olabilir.


YETKİLENDİRME, KİŞİSEL BİLGİLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ ve SİLİNMESİ

Verdiğiniz bilgileri her zaman – e-posta adresiniz ve şifrenizi kullanarak – "Hesabım" menüsünde görebilir ve değiştirebilirsiniz.

Lütfen unutmayın: Şifrenizi başka kişilere vermemeli, kullanımdan sonra kişisel hesabınızdan çıkış yapmalı ve sipariş işlemi sırasında SSL şifrelemeyi mutlaka kullanmalısınız.


SÖZLEŞMENİN DEVRİ

www.erayaktoklukdersler.com, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.


MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, www.erayaktoklukdersler.com işbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI’ nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir.

Bu ve bunun gibi durumlar, www.erayaktoklukdersler.com açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için www.erayaktoklukdersler.com'un herhangi bir tazminat ve ceza yükümlülüğü doğmayacaktır.


UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. www.erayaktoklukdersler.com' un, KULLANICI ve ÜYE' nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.


YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

"İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ", www.erayaktoklukdersler.com tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI' lar ve ÜYE' ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE' yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. www.erayaktoklukdersler.com, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.


BİLGİ EDİNME ve İTİRAZ HAKKI

Güveniniz bizim için önemlidir. Bu nedenle her zaman, veritabanımızda saklı olan kişisel bilgilerinize, bunların kaynağına, alıcısına ve saklama amacına dair bilgi alma hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerinize dair detaylı bilgi almak istemeniz durumunda, lütfen yazılı olarak erayaktoklukdersler@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. 

Sosyal Medyada Ben
Multi Robot Seti
Multi Robot Seti

Mail Listesi
Siteyle ilgili gelişmelerden anlık haberdar olmak için mail listesine katılabilirsiniz. Mail Listene Katıl
Yapay Zeka Kursu
4.5 saatlik "Yapay Zeka 101: Projeler Üzerinden Algoritma ve Kavramlar" eğitimi size özel ​%90 indirimle sadece 30 TL! Udemy Yapay Zekaya Giriş isimli kursun resmi Buradan kursun sayfasına gidebilirsiniz.